خانه درباره ماافتخارات و نمونه های موفق

اخذ ویزای 190

عکس 24 می سال 2017، دارلینگ هاربر سیدنی با دوتا از موکلین نازنین مجموعه که تازه وارد استرالیا شده اند.

 

وقتی رابطه فراتر از رابطه وکیل و موکل میشه و تبدیل میشه به یک رفاقت و دوستی. وقتی بالاخره نتیجه تمام زحمات، تلاش ها و جنگیدن ها رو می بینیم.

پروسه مهاجرت پر از فراز و نشیب هایی ست که فقط افرادی که مصمم به سرانجام رسوندنش هستند، چه وکیل و چه موکل، نتیجه دلخواه میگیرند.

‎برای همه دوستانی که قدم در این راه گذاشته اند، آرزو می کنم که چنین روزی رو به زودی تجربه کنند.

دیدگاه

دیدگاه خود را ثبت کنید

نظری ثبت نشده است